e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Gynecological Organ Injuries Caused by Traffic Accidents [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 145-148 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.92485

Gynecological Organ Injuries Caused by Traffic Accidents

Onur Yavuz1, Ceren Aydın1, Busra Manduz Yavuz2, Sefa Kurt1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir
2Department of Anesthesia and Reanimation, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir

Gynecological injuries due to trauma caused by traffic accidents are rare because the female reproductive organs are located deep within the protective bone structure of the pelvis, limited by soft tissue. Although the risk of gynecological injuries in traffic accidents is low, there are organs that can cause bleeding; A comprehensive gynecological evaluation of the vulva, vagina, cervix, uterus and adnexa is absolutely necessary. There is very little data in the literature on gynecological injuries caused by traffic accidents. We evaluated gynecological injuries caused by traffic accidents in a tertiary center in the last eleven years, and we aim to contribute to the literature in this regard in our study.

Keywords: Gynecological injuries, pelvis, traffic accident

Trafik Kazası Nedenli Jinekolojik Organ Yaralanmaları

Onur Yavuz1, Ceren Aydın1, Busra Manduz Yavuz2, Sefa Kurt1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Trafik kazalarının neden olduğu travmaya bağlı jinekolojik yaralanmalar nadirdir çünkü kadın üreme organları yumuşak doku ile sınırlandırılmış olarak pelvisin koruyucu kemik yapısının derinliklerinde yer almaktadır. Trafik kazalarında jinekolojik yaralanmaların riski düşük olsa da kanamaya neden olabilecek organlar olan; vulva, vajen, serviks, uterus, adneksler için kapsamlı bir jinekolojik değerlendirme mutlaka gereklidir. Trafik kazası nedeni ile meydana gelen jinekolojik yaralanmalar konusunda literatürde oldukça az veri bulunmaktadır. Üçüncü basamak bir merkezde son on bir yıl içinde trafik kazası nedeni ile meydana gelen jinekolojik yaralanmalar değerlendirmiş ve çalışmamızda bu hususta literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik yaralanmalar, pelvis, trafik kazası

Onur Yavuz, Ceren Aydın, Busra Manduz Yavuz, Sefa Kurt. Gynecological Organ Injuries Caused by Traffic Accidents. Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 145-148

Corresponding Author: Onur Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale