e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Nuclear imaging in avascular necrosis of hip [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 179-183 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.88598

Nuclear imaging in avascular necrosis of hip

Nazlı Pınar Karahan Şen, Recep Bekiş
Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Izmir, Turkey

Avascular necrosis of the hip is a condition that results in necrosis that leads to bone collapse as a result of decreased blood supply to the bone. In hip avascular necrosis, which usually progresses with pain and limitation of movement, the aim is to protect the femoral head. Therefore, it is important to establish the diagnosis before the collapse of the femoral head. Various imaging methods are needed to diagnose the disease. Bone scintigraphy is a noninvasive imaging method. It is very sensitive in demonstrating bone lesions and is frequently used in diagnosing avascular necrosis. In our article, the role of nuclear imaging methods in the diagnosis of avascular hip necrosis is discussed.

Keywords: Avascular necrosis, hip, nuclear imaging,

Kalça avasküler nekrozunda nükleer görüntüleme

Nazlı Pınar Karahan Şen, Recep Bekiş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Izmir

Kalça avasküler nekrozu, kemiğin kanlanmasında azalma sonucu kemiği kollapsa götüren nekroz ile sonuçlanan bir durumdur. Genellikle ağrı ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kalça avasküler nekrozunda amaç femur başını korumaktır. Bu nedenle femur başında çökme oluşmadan tanının konulması önemlidir. Hastalığın tanısı koymak için çeşitli görüntüleme yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır. Kemik sintigrafisi noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olup, kemik lezyonlarını göstermede oldukça duyarlıdır ve avasküler nekroz tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. Yazımızda avasküler kalça nekrozu tanısında nükleer görüntüleme yöntemlerinin yeri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avasküler nekroz, kalça, nükleer görüntüleme, kemik sintigrafisi

Nazlı Pınar Karahan Şen, Recep Bekiş. Nuclear imaging in avascular necrosis of hip. Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 179-183

Corresponding Author: Nazlı Pınar Karahan Şen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale