e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences The Biography of Prof. Dr. Orhan Süren (1931-28 June 2021): The founder of the Contemporary Conservative Traumatology in Turkey and Traumatology Section in İzmir Aegean University [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 159-178 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.66376

The Biography of Prof. Dr. Orhan Süren (1931-28 June 2021): The founder of the Contemporary Conservative Traumatology in Turkey and Traumatology Section in İzmir Aegean University

Mehmet Şerefettin Canda
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir

Prof. Dr. Orhan Süren is the founder of “The Conservative Traumatology” in Turkey. At the same time, he established the Traumatology Discipline (Section) of Ege University Medical Faculty Orthopedics and Traumatology Department in Izmir in 1971. Also, Prof. Dr. Orhan Süren is an intellectual and entrepreneurial scientist who grew up in İzmir. Our aim is to write the biography of Prof. Dr. Orhan Süren, who has served the people of Izmir throughout his life in the field of health, and to ensure that the public and younger generations know him.
Prof. Dr. Orhan Süren was born in Menemen in 1931, graduated from Istanbul Faculty of Medicine in 1956, and later became a Pediatric Surgery and Orthopedics (Orthopedics and Traumatology) specialist in 1964, Associate Professor in 1974, and Professor in 1983 (1998), respectively.
Prof. Dr. Orhan Süren, after becoming a specialist in Turkey, went abroad for 1.5 years (1965-1966) in the field of Orthopedics and Traumatology at the University of Giessen and then two years (1967-1969) on “Contemporary” Conservative Traumatology (by Böhler’s method) in Austria has received an education.
After “Prof. Dr. Orhan Süren” returned to Turkey, he held the following positions, respectively: first in SSK Bursa Hospital (1970), then at Aegean University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery (Chairman; Prof. Dr. İhsan Numanoğlu, 1971), and then worked at the EUTF Department of Orthopedics and Traumatology (Chairman; Prof. Dr. Merih Eroğlu, 1971-1983).
During the period when he was out of academic life (1983-1998), Prof. Dr. Orhan Süren provided health services to the community in Izmir together with his wife, Prof. Dr. Türkan Süren, and were called “state doctors” by the people.
Prof. Dr. Orhan Süren served as the President of the Izmir Medical Chamber for two terms (1986-1990). During this period, he worked with Prof. Dr. Veli Lök, who is known as a “human rights defender,” on the preparation of the “Izmir Medical Chamber’s alternative medical report against torture” and the Istanbul Protocol.
He also established the Inönü University Hospital Emergency Service in 1998. Prof. Dr. Orhan Süren, who was promoted to Professor at Malatya Inönü University in 1998, later retired in the same year.
Prof. Dr. Orhan Süren was elected as a member of the Izmir Konak Municipality Municipal Council (Major; Erdal İzgi) in the following period (1999-2004) and provided the establishment of the Konak Municipality Animal Hospital.
Prof. Dr. Orhan Süren has made many scientific publications, mostly on Conservative Traumatology. Prof. Dr. Orhan Süren contributed to the training and education of many Orthopedics and Traumatology Specialists.
Finally, he wrote a precious scientific book called “My Professional Memories in Traumatology” in 2012. Thus, it shed light on the developments in the field of Traumatology in Turkey and fulfilled a “very important scientific task” by sharing “first-hand” information about Böhler’s Conservative Traumatology method.
Prof. Dr. Orhan Süren and his beloved wife, Prof. Dr. Türkan Süren, are known as “good medicine and democracy pioneers” and have gained a respectable place in society.
Prof. Dr. Orhan Süren was the founder of the “Contemporary” Conservative Traumatology at Ege University in Turkey and Izmir, and also served as the President of the Izmir Chamber of Medicine, and is an exemplary and intellectual scientist trained by Izmir.
Unfortunately, this great son of humanity, raised by Izmir, Prof. Dr. Orhan Süren, passed away on June 27, 2021, in Izmir, leaving behind good memories and valuable works for Turkey.

Keywords: Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology Department, Traumatology Conservative Traumatology (Böhler), Traumatology Section (Discipline), Izmir Medical Chamber, Alternative Health Report, Istanbul Protocol.

Prof. Dr. Orhan Süren (1931-27 Haziran 2021)’in Biyografisi: Türkiye’de Çağdaş “Konservatif” Travmatoloji ve İzmir’de Travmatoloji Bilim Dalı Kurucusu

Mehmet Şerefettin Canda
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de “Konservatif Travmatolojinin” kurucusu olup, aynı zamanda İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Travmatoloji Disiplinin (Bilim Dalının), 1971 yılında kuruluşunu yapmıştır. Prof. Dr. Orhan Süren, İzmir’in yetiştirdiği entelektüel ve girişimci bir bilim insanıdır. Amacımız, yaşam boyu İzmir halkına sağlık alanında hizmet veren Prof. Dr. Orhan Süren’in biyografisini yazmak, halkın ve genç kuşakların tanımasını sağlamaktır.
Prof. Dr. Orhan Süren, Menemen’de 1931 yılında doğmuş, 1956 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş, daha sonra sırası ile 1964 yılında Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi (Ortopedi ve Travmatoloji) uzmanı, 1974 yılında Doçent, 1983 ve 1998 yılında iki kez Profesör olmuştur.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de uzman olduktan sonra, yurt dışına giderek, 1.5 yıl (1965-1966) Giessen Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji alanında, 2 yıl (1967-1969) Avusturya’da “Çağdaş” Konservatif Travmatoloji (Böhler yöntemi) konusunda eğitim almıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’ye döndükten sonra sırasıyla şu görevlerde bulunmuştur: İlk olarak SSK Bursa Hastanesinde (1969), sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda (Başkan; Prof. Dr. İhsan Numanoğlu, 1971), daha sonra EÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda (Başkan; Prof. Dr. Merih Eroğlu, 1971-1983) görev almıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, eşi Prof. Dr. Türkan Süren ile birlikte, akademik yaşamın dışında bırakıldığı (1983-1998) dönemde, İzmir’de topluma sağlık hizmeti vermiş ve halk tarafından “devlet doktoru” adı verilmiştir.
Prof. Dr. Orhan Süren 2 dönem (1986-1990) İzmir Tabip Odası Başkanlığı yapmıştır. Bu süreçte “İnsan hakları savunucusu” olarak tanınan Prof. Dr. Veli Lök ile İzmir Tabip Odasının, işkenceye karşı alternatif tıp raporu ve İstanbul Protokolünün hazırlanmasında görev almıştır.
İnönü Üniversitesi Hastanesi Acil Servisin kuruluşunu da 1998 yılında gerçekleştirmiştir. 1998 yılında Malatya İnönü Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltilen Prof. Dr. Orhan Süren, aynı yıl içerisinde emekli olmuştur.
Prof. Dr. Orhan Süren, bundan sonraki dönemde, İzmir Konak Belediyesi Belediye Meclis (Başkan; Erdal İzgi) üyesi olarak seçilmiş ve Konak Belediyesi Hayvan Hastanesinin kuruluşunu sağlamıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, çoğu Konservatif Travmatoloji konusunda olmak üzere birçok bilimsel yayın yapmıştır, ayrıca pek çok Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının yetişmesine ve eğitimine katkıda bulunmuştur.
Son olarak, 2012 yılında Travmatolojide Mesleki Anılarım adlı çok değerli bilimsel bir kitap yazmış, böylece Türkiye’de Travmatoloji alanındaki gelişmelere ışık tutmuş ve Böhler’in Konservatif Travmatoloji yöntemi konusundaki bilgilerini ilk elden paylaşarak, çok önemli bilimsel bir görevi yerine getirmiştir.
Prof. Dr. Orhan Süren ve sevgili eşi Prof. Dr. Türkan Süren, “İyi hekimlik ve demokrasi öncüleri” olarak tanınmış ve toplumda saygın bir yer edinmişlerdir.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de ve İzmir’de Ege Üniversitesinde Çağdaş Konservatif Travmatolojinin kurucusu olmuş, ayrıca İzmir Tabip Odası Başkanlığı yapmış, İzmir’in yetiştirdiği örnek ve entelektüel bir bilim insanıdır.
İzmir’in yetiştirdiği, insanlığın bu büyük evladı, Prof. Dr. Orhan Süren; ne yazık ki, 27 Haziran 2021 günü, arkasında güzel anılar ve Türkiye için değerli eserler bırakarak, İzmir’de vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Orhan Süren, Prof. Dr. Türkan Süren, Çocuk Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Konservatif Travmatoloji (Böhler), Travmatoloji Seksiyonu (Disiplini) (Bilim Dalı), İzmir Tabip Odası; Alternatif Sağlık Raporu; İstanbul Protokolü

Mehmet Şerefettin Canda. The Biography of Prof. Dr. Orhan Süren (1931-28 June 2021): The founder of the Contemporary Conservative Traumatology in Turkey and Traumatology Section in İzmir Aegean University. Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 159-178

Corresponding Author: Mehmet Şerefettin Canda, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale