e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences History of Arthroscopy and Knee Surgery in Turkey [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 37-44 | DOI: 10.5222/TJHS.2021.58066

History of Arthroscopy and Knee Surgery in Turkey

Veli Lök
Ege University, Department of Orthopedic Surgery

Arthroscopy is an innovative method used in the field of orthopedics to enter the joint by endoscopic method, to see, to take photos and to perform operations. Currently, arthroscopy functions in practice as diagnostic arthroscopy and arthroscopic surgery. The technological development and widespread use of arthroscopy, which is currently very advanced, has taken time. I tried to contribute to the initiation and development of arthroscopy studies in Turkey when I was working in Ege University Faculty of Medicine Orthopedics and Traumatology Clinic and in the “later period” of my professional life. Our aim is to briefly touch on the development of arthroscopy in the world and in Turkey from yesterday up to today, and also to share the information we have witnessed about arthroscopy in Turkey, emphasizing its importance especially in terms of patient and public health

Keywords: Arthroscopy, diagnostic arthroscopy, arthroscopic surgery, Ege University Faculty of Medicine, Orthopedics and Traumatology Clinic.

Türkiye’de Artroskopi ve Diz Cerrahisinin Tarihçesi

Veli Lök
Ege Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Artroskopi, ortopedi alanında endoskopik yöntemle ekleme girmek, görmek, fotoğraf çekmek ve ameliyatları yapmak için kullanılan yenilikçi bir yöntemdir. Güncel olarak artroskopi, tanısal artroskopi ve artroskopik cerrahi olarak uygulamada işlev görmektedir. Şu anda çok ileri düzeyde olan artroskopinin teknolojik gelişimi ve yaygın kullanımı zaman almıştır. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi (EÜTF), Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışırken ve meslek hayatımın “sonraki döneminde”, Türkiye’de artroskopi çalışmalarının başlamasına ve gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştım. Amacımız, artroskopinin dünden bugüne dünyadaki gelişmelerin temelinde, Türkiye’deki gelişimine kısaca değinmek ve artroskopi konusunda Türkiye’de tanık olduğumuz bilgileri paylaşmak, özellikle hasta ve halk sağlığı açısından önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, tanısal artroskopi, artroskopik cerrahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği.

Veli Lök. History of Arthroscopy and Knee Surgery in Turkey. Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 37-44

Corresponding Author: Veli Lök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale