e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences A Successful Treatment Of Femoral Neck Open Fracture In Middle-Aged Adult: A Case Report [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 154-158 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.46855

A Successful Treatment Of Femoral Neck Open Fracture In Middle-Aged Adult: A Case Report

Nurettin Mantı1, Alisan Daylak2
1Ankara City Hospital Orthopaedics And Traumatology Department
2Iğdır State Hospital Orthopaedics And Traumatology Department

Background: We report an atypical case of a middle-aged adult male who wounds with gunshot injury of the proximal femur with femoral neck loss.

Case presentation: We present a 41-year-old male patient who wounds with a high-energy ballistic injury and had also nerve injury due to blastic effect. We present our treatment stages by protecting the patient from infection and by complying with the damage-controlled surgery principles.

Conclusion: Those gunshots involving major joints, especially the one on the hip, could be lethal. The comminuted femoral neck and periarticular soft tissue injuries made open reduction with internal fixation difficult. The nature of the high-energy ballistic injury increases the possibility of infection that may have contributed directly to prosthesis failure. As a result, we have treated the patient with three-stage surgery. The patient underwent total hip arthroplasty, and the patient lived a functional, satisfying life after surgery.

Keywords: Open fracture, femoral neck, middle-aged adult, ballistic wound.

Genç erişkinde femur boyun açık kırığının tedavisi: olgu sunumu

Nurettin Mantı1, Alisan Daylak2
1Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü
2Iğdır Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü

Aka Plan: Ateşli silah yaralanması sonucu genç erişkin proksimal femurunda femur boynunun kaybının da eşlik ettiği atipik kırığı vaka olarak sunuyoruz.

Vaka sunumu: Yüksek enerjili balistik yaralanma ile yaralanan ve ayrıca blastik etki nedeniyle sinir yaralanması gelişen 41 yaşında erkek hastayı sunuyoruz. Hastayı enfeksiyondan koruyarak ve hasar kontrollü cerrahi prensiplerine uyarak tedavi aşamalarımızı sunmaktayız.

Tartışma: Büyük eklemleri ilgilendiren ateşli silah yaralanmaları özellikle kalça ekleminde ölümcül olabilir. Femoral boyun kemik dokusunda kayıp ve çevre yumuşak doku hasarı açık redüksiyon ve internal fiksasyonu zorlaştırır. Yüksek enerjili balistik yaralanmaların doğası gereği ve enfeksiyon riski nedeniyle protez başarısızlığına neden olur. Sonuç olarak hastayı üç aşamalı cerrahiyle tedavi edildi. Hastaya total kalça artroplastisi uygulandı ve hasta ameliyattan sonra fonksiyonel ve tatmin edici bir hayat yaşadı.

Anahtar Kelimeler: Açık kırık, femur boyun, genç yaş erişkin, ateşli silah yaralanması.

Nurettin Mantı, Alisan Daylak. A Successful Treatment Of Femoral Neck Open Fracture In Middle-Aged Adult: A Case Report. Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 154-158

Corresponding Author: Nurettin Mantı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale