e-ISSN: 2717-946X
Closed Reduction And Cannulated Screw Fixation For Pediatric Femoral Neck Fractures: A Case Series [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(1): 21-26 | DOI: 10.5222/TJHS.2021.87597

Closed Reduction And Cannulated Screw Fixation For Pediatric Femoral Neck Fractures: A Case Series

Hakan Cici1, Sabahaddin Kiliç2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Education and Training Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Siirt State Hospital, Siirt, Turkey

Objective: Pediatric femoral neck fractures are uncommon injuries. Accurate early reduction and fixation is recommended to avoid serious long-term complications. The aim of this study was to analyze the clinical and radiological outcomes of 12 children with femoral neck fractures who were treated with closed reduction and cannulated screw fixation.
Method: Between November 2015 and December 2019, 12 children (4 males,8 females) with an average age of 9.7 were operated by closed reduction and cannulated screw fixation for femoral neck fractures. We evaluated the medical records of all patients, including age, gender, injury mechanism, fracture type, initial displacement, postoperative reduction, follow-up roentgenograms and Ratliff’s scores.
Results: The mean follow-up was 22.3 months (range 12–47 months). Six Delbett type 2, five Delbett type 3 and one Delbett type 4 fractures were operated with an avarage time to surgery of 12.5 (range: 1-75 hours). Satisfactory outcomes according to Ratliff’s criteria were obtained in 10 (%83.3) children. Coxa vara occurred in 2 cases. Any avascular necrosis was not seen during the follow-up period.
Conclusion: Early closed reduction and cannulated screw fixation may be effective to avoid long-term complications in pediatric femoral neck fractures.

Keywords: Femoral neck fracture, Pediatric, Closed reduction

Pediatrik Femur Boyun Kırıklarının Kapalı Redüksiyon ve Kanüle Vida İle Fiksasyonu, Olgu Serisi

Hakan Cici1, Sabahaddin Kiliç2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Siirt Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Siirt

Amaç: Pediatrik femur boyun kırıkları nadir görülen yaralanmalardır. Uzun dönemde gelişebilecek ciddi komplikasyonların önlenebilmesi amacıyla erken dönemde uygun redüksiyon ve fiksasyon önerilmektedir. Bu çalışma, femur boyun kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon ve kanüle vida ile fiksasyon uygulanan 12 çocuğun klinik ve radyolojik sonuçlarını analiz etmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Kasım 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında ortalama yaşları 9.7 olan 12 çocuk hastaya (4 erkek, 8 kız) femur boyun kırığı sebebiyle kapalı redüksiyon ve kanüle vida ile fiksasyon uygulandı. Olguların yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, kırık tipi, kırık deplasmanı, postoperatif redüksiyon, takipteki radyolojik görüntülemeleri ve Ratliff skorları kayıt altına alındı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 22.3 aydı. Altı Delbett tip 2, beş Delbett tip 3 ve bir Delbett tip 4 femur boyun kırığı olan hasta yaralanma sonrası ortalama 12.5 saatte (1-75 saat arası) opere edildi. Takiplerde Ratliff skorlarına göre 10 hastada (%83.3) tatmin edici sonuçlar gözlendi. 2 hastada koksa vara gelişti. Takip süresinde hiçbir hastada avasküler nekroz görülmedi.
Sonuç: Pediatrik femur boyun kırıklarında erken kapalı redüksiyon ve kanüle vida ile fiksasyon uzun dönem komplikasyonların önlenmesinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, Pediatrik, Kapalı Redüksiyon

Hakan Cici, Sabahaddin Kiliç. Closed Reduction And Cannulated Screw Fixation For Pediatric Femoral Neck Fractures: A Case Series. Turk J Hip Surg. 2021; 1(1): 21-26

Corresponding Author: Hakan Cici, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale