e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences After an invaluable good friend: Prof. Dr. Freddie H. FU (Dec 11, 1950 – Sept 24, 2021) [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 131-137 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.85047

After an invaluable good friend: Prof. Dr. Freddie H. FU (Dec 11, 1950 – Sept 24, 2021)

Veli Lök
Prof. Dr. Veli Lök

SUMMARY
Prof. Dr. Freddie H. Fu is a faculty member of Orthopedics and Sports Medicine at Pittsburgh University and has contributed significantly to the development of arthroscopy in Turkey and the training of nearly 50 Turkish colleagues.
Prof. Dr. Freddie H. Fu has participated many times in Turkey Sports Injuries, Arthroscopy, and Knee Surgery (TUSYAD) Congresses and Courses and shared his knowledge.
Due to the death of Prof. Dr. Freddie H. Fu in his most productive age, who was a world-renowned scientist and a friend, this article has been written to commemorate him and introduce his work and scientific aspects to younger generations.

Keywords: Prof. Dr. Freddie H. Fu, Arthroscopy, TUSYAD, Sports Medicine, Knee Surgery.

Çok değerli bir arkadaşın ardından: Prof. Dr. Freddie H. FU (11 Aralık 1950 – 24 Eylül 2021)

Veli Lök
Prof. Dr. Veli Lök

Prof. Dr. Freddie H. Fu, Pittsburgh Üniversitesi Ortopedi ve Spor Hekimliği öğretim üyesi olup, Türkiye’de artroskopinin gelişmesine ve yaklaşık 50 Türk meslektaşının (Ortopedist) yanında eğitim almasına önemli katkıda bulunmuştur.
Prof. Dr. Freddie H. Fu, Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongrelerine ve Kurslarına birçok kez katılmış, bilgisini paylaşmıştır.
Dünya çapında tanınan bir bilim insanı olan Prof. Dr. Freddie H. Fu’nun en verimli çağında vefatı nedeniyle kendisini anmak, çalışmalarını ve bilimsel yönlerini genç kuşaklara tanıtmak amacı ile bu makale yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Freddie H. Fu, Artroskopi, TUSAD, Spor Hekimliği, Diz Cerrahisi.

Veli Lök. After an invaluable good friend: Prof. Dr. Freddie H. FU (Dec 11, 1950 – Sept 24, 2021). Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 131-137

Corresponding Author: Veli Lök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale