e-ISSN: 2717-946X
Development of Hip Surgery and Hip Preservation Surgery in Turkey Their Place in Orthopedics and Traumatology [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(1): 12-20 | DOI: 10.5222/TJHS.2021.55264

Development of Hip Surgery and Hip Preservation Surgery in Turkey Their Place in Orthopedics and Traumatology

Onur Hapa
Dokuz Eylül University, Department of Orthopedics

Femoro-acetabular impingement and acetabular dysplasia are thought to relate to development of hip osteoarthritis. Decribed treatment modalities are reported to enhance functional results of the patients and prevent development of hip osteoarthritis at mid to longterm studies. At the present review, we tried to summarize the history of Turkish orthopedics and hip surgery and evolution of most recent treatment modality ‘hip arthroscopy’ both worlwide and at Turkey.

Keywords: hip surgery, osteoarthritis, hip arthroscopy, peri-acetabular osteotomy.

Türkiye’de Kalça Cerrahisi ve Kalça Koruyucu Cerrahinin Gelişimi, Ortopedi ve Travmatoloji İçindeki Yeri

Onur Hapa
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dalı

Femoro-asetabular sıkışma sendromu ve asetabular displazinin kalça osteoartritine yol açtığı düşünülmektedir. Orta ve uzun dönem izlemde, tanımlanan tedavi yöntemleriyle, hastaların fonksiyonel sonuçlarının düzeldiği ve kalça osteoartritine gidişin engellendiği gösterilmiştir. Bu makalenin amacı, Türkiye’de kalça cerrahisi, kalça koruyucu cerrahi ve kalça artroskopisinin gelişimini ve ortopedi içindeki yerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: kalça cerrahisi, osteoartrit, kalça artroskopisi, peri-asetabular osteotomi.

Onur Hapa. Development of Hip Surgery and Hip Preservation Surgery in Turkey Their Place in Orthopedics and Traumatology. Turk J Hip Surg. 2021; 1(1): 12-20

Corresponding Author: Onur Hapa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale